Kaos i kokvrån

Stort projekt i den lilla vrån den här veckan. Fortsättning följer.